Badania
Badania
Paliwa ciekłe / Oleje smarowe / Węgiel /
Koks / Oleje opałowe


Laboratorium 2Lab
Prowadzenie badań laboratoryjnych wymaga stosowania specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do analiz fizyko-chemicznych. Od doboru właściwych parametrów uzależniona jest prawidłowa praca maszyn nimi zasilanych.
Poniżej kilka podstawowych cech eksploatacyjnych, definiujących zastosowanie.

Zanieczyszczenie i wartość energetyczna paliw. Dzięki badaniom laboratoryjnym możemy ocenić, czy występujące zanieczyszczenia produktu wpływają niekorzystnie na jego eksploatację. Nadmiar ich występowania może prowadzić do uszkodzeń układów filtracyjnych oraz zasilania urządzeń.
Odporność na starzenie paliwa. Węglowodory wchodzące w skład paliw i olejów ulegają utlenieniu, czego skutkiem jest niekorzystna zmiana ich właściwości. Odpowiednia ocena umożliwia dobór okresu możliwego magazynowania.
Bezpieczeństwo. Niektóre wyniki badania laboratoryjnego mogą sugerować możliwość występowania zagrożeń. Z tego punktu widzenia należy dobierać tak badane parametry, aby zebrać jak najwięcej informacji o niebezpieczeństwie stosowania produktu.
Znajomość składników występujących w paliwie posiada istotne znaczenie ze względów eksploatacyjnych.
Szczególnie w ostatnim czasie nasiliły się naciski na poprawę jakości stosowanych paliw. Ma to związek z narastającym zjawiskiem smogu występującym w miastach. Z tego względu w interesie nas wszystkich jest stosowanie produktów spełniających surowe kryteria jakościowe.
Wykonujemy badania: gęstości, lepkości, składu frakcyjnego, temperatury zapłonu, zawartości wody i zanieczyszczeń, zawartości siarki i stosowanych dodatków. Oceniamy właściwości korozyjne i eksploatacyjne oraz energetyczne.Lokalizacja
Działamy wszędzie
Laboratorium 2Lab usytuowane jest w Katowicach. Mimo tego obsługuje klientów z całej Polski.
Dzięki dostępnemu transportowi, każdy użytkownik może przesłać lub przekazać nam próbki do badań.
Prosimy przed ich przekazaniem o kontakt lub pozostawienie kontaktu do siebie w celu zebrania dokładnego opisu produktu.